Revidert nasjonalbudsjett (RNB)

Hendelse 11.05.17

Den 11. mai legger regjeringen frem forslag til endring i skatte- og avgiftsreglene i Revidert nasjonalbudsjett 2017.