SKATTEMELDING for næringsdrivende - frist for elektronisk levering

Frist 31.05.17

Fristen for levering av skattemelding for næringsdrivende er 31. mai Skattemeldingen og alle skjema/vedlegg må leveres elektronisk, uansett selskapsform. Næringsdrivende som ikke hadde noen aktivitet må likevel levere en tom Næringsoppgave 1.