Skattemelding for selskaper mv

Frist 31.05.17

Skattemelding skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser, pensjonsfond, samvirkeforetak og andre upersonlige skattytere. Skattemeldingen og alle skjema/vedlegg må leveres elektronisk, uansett selskapsform.

Aksjeselskaper og andre foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven eller internasjonal regnskapsstandard (IFRS), skal levere Næringsoppgave 2 som vedlegg til skattemelding eller selskapsoppgave.