Statsbudsjettet 2018

Hendelse: 12.10.17

Den 12. oktober legger regjeringen frem forslag til endring i skatte- og avgiftsreglene i Statsbudsjettet for 2018.