Tilleggsforskudd - frist for betaling

Frist 31.05.17

Fristen er 31. mai gjelder for alle personlig skattytere og upersonlige skattytere (etterskuddspliktige). 

Utsatt forfall trer inn når betalingsfristen er en lørdag, søndag eller helligdag eller lovfestet høytidsdag. Bestemmelsen gjelder generelt for alle skatte- og avgiftskrav, herunder også tilleggsforskudd etter lovens § 4-7. Fristene for innbetaling av tilleggsforskudd/ tillegg til forskuddsskatt påvirkes ikke av utsatt selvangivelsesfrist etter søknad. Betaling etter fristen vil ikke bli tatt hensyn til ved endelig skatteavregning.