Program

Her finner du programmet for Årsmøte 2019.
11. juni
19:00 Oppvarming til årsmøtet, uformell minglemiddag på hotellet.                                                                          
12. juni – foreningsdagen
08:30 Registrering og utdeling av navneskilt
09:30 Åpning av Årsmøte 2019 ved styreleder Peer Veiby og administrerende direktør Christine Lundberg Larsen
10:00 Foreningsdagen
 

Skatteetaten i utvikling
Skattedirektør Hans Christian Holte

Norsk økonomi 
- Hvordan ser fremtidsbildet ut?
Øystein Dørum, sjefsøkonom i NHO 

Verdighetens økonomi
- Skapekraft som økonomisk livsnerve
Irene Nygårdsvik, forfatter og foredragsholder

13:00 Lunsj
13:00 Innregistreringen til Generalforsamling starter 
14:00 Generalforsamling 
18:30 Aperitif for førstegangsdeltakere
19:00 Felles aperitif
19:30 Festmiddag
Underholdning ved Jon Niklas Rønning
00:00 Festen fortsetter i hotellbaren for de som ønsker
13. juni
09:00

Velkommen til en ny dag!
- Ved Christine Lundberg Larsen

09:15

Hvordan sikrer vi suksess fremover?
- Ved Kristine Maudal og Even Fossen
Brainwells

09:45 Pause
10:15

Kurs: 
Alt 1: «Effektivt lederskap i omstillingstider» 
Alt 2: «Hvitvasking – nye krav og rutiner»
Alt 3: «Personalrabatter og andre naturalytelser – nye skatteregler 2019»

13:00 Lunsj
14:00 Årsmøte 2019 avsluttes