Generalforsamling 11. juni 2020

Generalforsamling blir gjennomført fra kl 14-16 den 11. juni 2020 i Regnskap Norges lokaler dersom situasjonen tillater det.

Alternativt blir det kun elektronisk generalforsamling uten fysisk fremmøte. Vi følger situasjonen og oppdaterer fortløpende om hva vi bestemmer oss for når det gjelder generalforsamling. 

---
Vi gjør oppmerksom på at saker som ønskes tatt opp på Generalforsamlingen må meldes innen 30. april.

Elektronisk Generalforsamling

Enten om du følger livesendingen hjemmefra, eller deltar fysisk må du registrere deg her for å motta din elektroniske stemmeseddel. 

Registrer deg her