Årsmøtet 2022 - Ønsker du å møte opp fysisk?

Påmeldingen er stengt. Ta kontakt med medlemssenter@regnskapnorge.no hvis du likevel vil delta.