Program

Her er program for Årsmøtet 2022.
14. juni
13:00

Velkommen til Årsmøtet 2022 ved styreleder i Regnskap Norge, Ingebjørg Harto

  Innlegg av Finansdepartementet ved statssekretær Erlend Grimstad
  Innlegg av Finanstilsynet ved seksjonssjef Anders Hole
  Pause
14:00

Konstituering av foreningens 53. generalforsamling

16:00 Planlagt avslutning