Program

Her finner du program for Årsmøtet 2021
15. juni
13:00

Velkommen til Årsmøtet 2021

  Vi takker av Christine Lundberg Larsen
  Velkommen til ny administrerende direktør Rune Aale-Hansen
  Utdeling av hederstegn
  Presentasjon av skattedirektør Nina Schanke Funnemark
  Aktuelt fra Finanstilsynet, Anne Merethe Bellamy
  Næringsminister Iselin Nybø
14:05 Kort pause
14:15

Konstituering av foreningens 52. generalforsamling

16:00 Planlagt avslutning