Seminar og webinar

Her publiserer vi planlagte seminar og webinar

Webinar 14. desember kl. 09-10 om ny veileder til hvitvasking og RN Kundesjekk

Knut Høylie presenterer ny veileder til hvitvaskingsloven fra Finanstilsynet (rundskriv 4/2022) og forteller også om ny nasjonal risikovurdering. Vi vil avslutte webinaret med nytt og nyttig fra RN Kundesjekk.

Meld deg på webinaret

 

Opptak fra webinar 2. november

Se opptak fra webinaret om RN Kundesjekk og BankID her