Generalforsamling 2023

Styret i Regnskap Norge inviterer til generalforsamling, tirsdag 13. juni 2023 kl. 13.00.

Generalforsamlingen gjennomføres via videokonferanseverktøyet Teams. Stemmegivningen vil gjennomføres elektronisk ved bruk av mobiltelefon. Det er også anledning til å delta fra våre lokaler i Oslo.  

Påmelding

Her finner du påmeldingsskjema til årets generalforsamling. 

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med Medlemssentert på e-post eller på telefon 23 35 69 00.

Gå til påmeldingsskjema

Foreningens vedtekter og retningslinjer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtatt på generalforsamling 5. juni 1987. Sist endret 14. juni 2022.

Valgkomiteens retningslinjer

Sist endret 13. juni 2018

Strategisk plan 2023-2027

Strategisk plan for Regnskap Norge vedtatt av styret 6. desember 2022.

  • Ja, alle stemmeberettige medlemmer må være forhåndspåmeldt for å kunne avgi elektronisk stemme.

  • Det er mulig å delta fysisk i Regnskap Norges lokaler, men husk at du forsatt må melde deg på slik at vi får registret din deltakelse. Oppmøte er senest kl. 13 i Regnskap Norges lokaler, Støperigata 2, Aker Brygge. 

  • Innkalling og sakspapirene til årets generalforsamling vil sendes alle til medlemmer tirsdag 30. mai. 

  • Alle medlemmer har anledning til å melde seg på generalforsamlingen, men som studentmedlem er du ikke stemmeberettiget.