Generalforsamling 2023

Styret i Regnskap Norge inviterer til generalforsamling, tirsdag 13. juni 2023 kl. 13.00.

Generalforsamlingen gjennomføres via videokonferanseverktøyet Teams. Stemmegivningen vil gjennomføres elektronisk ved bruk av mobiltelefon. Det er også anledning til å delta fra våre lokaler i Oslo.  

Foreningens vedtekter og retningslinjer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtatt på generalforsamling 5. juni 1987. Sist endret 14. juni 2022.

Strategisk plan 2023-2027

Strategisk plan for Regnskap Norge vedtatt av styret 6. desember 2022.

  • Ja, alle stemmeberettige medlemmer må være forhåndspåmeldt for å kunne avgi elektronisk stemme.

  • Det er mulig å delta fysisk i Regnskap Norges lokaler, men husk at du forsatt må melde deg på slik at vi får registret din deltakelse. Oppmøte er senest kl. 13 i Regnskap Norges lokaler, Støperigata 2, Aker Brygge. 

  • Innkalling og sakspapirene til årets generalforsamling vil sendes alle til medlemmer tirsdag 30. mai. 

  • Alle medlemmer har anledning til å melde seg på generalforsamlingen, men som studentmedlem er du ikke stemmeberettiget.