Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen i år vil gjennomføres tirsdag 13. juni kl. 13-15. 

Den vil i år også være i hybrid form hvor man enten kan delta fra våre lokaler i Oslo eller delta elektronisk ved bruk av videokonferanseverktøyet Teams. Stemmegivningen vil også gjennomføres elektronisk via mobil. 

Mer informasjon vil legges ut fortløpende. 

Spørsmål?

Ta kontakt med Medlemssenteret på e-post eller på telefon 23 35 69 00

Send e-post