Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen avgir veiledende innstilling til verv i styre og utvalg. Her er valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen 13. juni 2023.

Styret

 

Innstilling

Funksj. tid

Maks tid

Innvalgt

Ingebjørg Harto
(styreleder)
NHO, Oslo På valg  1 år - 2021

Ingebjørgs motivasjon: – Snart to år som styreleder i en av Norges viktigste organisasjoner har gitt meg enda bedre innsikt i mulighetene og utfordringene regnskapsbransjen står ovenfor fremover. Styret har det siste året, gjennom vårt arbeid med å utvikle en ny strategi for den kommende fireårsperioden, lagt et godt grunnlag for både å utnytte mulighetene som ligger her og manøvrere blant utfordringene på en måte som jeg tror vil tjene bransjen godt. Det å løfte omdømmet til bransjen, være en god samspiller med og styrke for medlemmene, bidra til å sikre rekrutteringen til bransjen og håndtere verdikjedeutfordringene vi står ovenfor, er blant saker jeg gjerne vil samarbeide med det fremtidige styret og administrasjonen om. Sammen skal vi løfte bransjen som den foretrukne samarbeidspartner for både private aktører og offentlige myndigheter.

Roar Voll
(nestleder)
Sum AS / Aider, Stavanger På valg 1 år - 2020
Roars motivasjon: – Aldri har jobben som regnskapsfører vært viktigere og mer spennende enn den er nå. I den digitale hverdag kan regnskapsføreren være tett på til enhver tid og være den høyre hånd som mange ledere i næringslivet trenger. Jeg brenner for at Regnskap Norge skal få synliggjort denne viktige posisjonen, spesielt overfor unge mennesker som skal ta valg som gjelder fremtid og karriere. I tillegg tror jeg det er viktig at Regnskap Norge tilrettelegger for godt samarbeid mellom regnskapsbyrå, da jeg tror det er viktigere at vi jobber sammen for å ta en større del av verdikjeden enn å konkurrere mot hverandre på eksisterende oppdrag. Roar Voll
Styremedlemmer          
Trond Brenden Vekstra AS, Hamar Ikke på valg 2 år 6 år 2022
Tronds motivasjon: – Min motivasjon for styrevervet i Regnskap Norge er å bidra til en fremtidsrettet regnskapsbransje. I dette ligger det å utvikle bransjen til å være et sted alle ønsker å jobbe og utvikle seg. Stikkord er: kvalitet, soliditet og samfunnsengasjement. For meg er Regnskap Norge en katalysator for at medlemmene skal lykkes i endringsprosesser, og en organisasjon som er pådriver for endringer mot besluttende myndigheter.
Stig Vestnes Fokus Regnskap AS, Fosnavåg På valg 2 år 6 år 2021
Stigs motivasjon: – Å få være med å løfte fram dei ansatte på regnskapskontor som den viktige ressurs dei er for Norges bedrifter. Ivareta tette og gode relasjoner mellom oss som bransje og alle våre kunder – jeg er opptatt av at vi skal være til for kunden og forstå kunden. Alt innenfor rammen av dei nødvendige kvalitetskrav vi i Regnskap Norge står for slik at vi får den respekt og inntjening som vi fortjener.
Andreas Granrud Helset Econpartner AS, Oslo På valg 2 år 6 år 2021
Andreas' motivasjon: – Jeg stiller til valg som styremedlem for å kunne være med å påvirke organisasjonens og medlemmenes vei fremover. Bransjen står midt i en digitaliseringsprosess, med store muligheter og mange utfordringer. Regnskap Norge bør ha en sentral rolle i denne prosessen.
Mona Kristin Haagensen ECIT Services AS, Løten Ikke på valg 2 år 6 år 2022
Mona Kristins motivasjon: – Med bred erfaring fra bransjen vår kan jeg bidra inn i styret med et brennende engasjement for bransjen, kvalitetsarbeid og kompetansen vi sitter med. Jeg mener at Regnskap Norge har en viktig oppgave opp mot det offentlige for å påvirke beslutninger som tas på vegne av regnskapsbransjen, og også for å få ut informasjon om viktige endringer og nyheter til sine medlemmer. Regnskap Norge er en viktig aktør for å synliggjøre hvor viktig bransjen vår er for næringslivet, sørge for at vi opprettholder et kvalitetsstempel i bransjen og ikke minst bidra til å sikre fremtidig rekruttering av dyktige regnskapsførere. Mona Kristin Haagensen (200x200_gray).png
Linda Brennbakk Hattfjelldal Regnskapskontor AS, Hattfjelldal På valg (ny) 2 år 6 år 2023
Lindas motivasjon: – Jeg stiller til valg for RN fordi jeg ønsker å være med å rekruttere, utvikle, styrke og motivere fremtidens regnskapsførere. En sterk og tydelig bransjeorganisasjon er avgjørende for medlemmenes påvirkningsmulighet overfor politikere og det offentlige. Linda Brennbakk
Varamedlemmer          
Veslemøy Ellinggard NorLense AS, Strønstad På valg (ny) 1 år   2023
Veslemøys motivasjon: – Jeg brenner for innovasjon, kompetanse og utvikling, og har selv vært gründer av flere virksomheter. Jeg har stort fokus på kundene til medlemmene i Regnskap Norge og ønsker å bidra til at Regnskap Norge utvikler gode verktøy, kurs og hjelpemidler som gjør medlemmene i stand til å være den gode støttespilleren for næringslivet. Slik kan bedriftene få de beste rådene basert på økonomisk innsikt. Veslemøy Elin Ellinggard
Runar Vinjevoll Saga KL AS, Hønefoss På valg 1 år   2022
Runars motivasjon: – Regnskapsbransjen er i stadig endring, og vi står foran viktige valg i årene som kommer. Min motivasjon for styrevervet er å kunne bidra til at Regnskap Norge gjør de riktige prioriteringene slik at organisasjonen jobber fokusert og godt med de sakene som skal bidra til lønnsom vekst i regnskapsbransjen. Ved å lytte til medlemmene og samtidig gjøre de riktige strategiske valgene så vil Regnskap Norge nå målet om å være Norges mest medlemsorienterte bransjeorganisasjon. Runar Vinjevoll
Nils Fossum Amphibia AS, Oslo På valg 1 år   2022
Nils' motivasjon: – Som engasjert representant for de små byråene brenner jeg for å kunne bidra til forenklinger for regnskapsbransjen og næringslivet. Jeg har siden jeg ble autorisert regnskapsfører i 1997 vært medlem av Regnskap Norge, og bryr meg om og har tanker om det meste som har med vår yrkesutøvelse å gjøre. Nils Fossum

Generalforsamlingsvalgte utvalg

Disiplinærutvalget   Innstilling Funksj. tid Maks tid Innvalgt
Jan Sørbø
(leder)
Riid Advokatfirma AS, Ålesund På valg 1 år - 2021
Liv Valentinsen Valid Regnskap, Bærum Ikke på valg 2 år 6 år 2018
Torbjørn Johansen Regnskap og Rådgivning Alta AS, Alta På valg (ny) 2 år 6 år 2023
Kristin Lysaker (varamedlem) Abacus Økonomitjenester AS, Mysen På valg (ny) 1 år - 2023
Ole Kristian Nag (pers. varamedlem for leder) HLT Advokatfirma AS, Bergen På valg 1 år - 2017

 

Valgkomiteen   Innstilling Funksj. tid Maks tid Innvalgt
Geir Høydalsvik (leder) Reknehuset AS, Ørsta På valg 1 år 6 år 2018
Berit Rongsjord Aider, Rjukan På valg 1 år 6 år 2021
Karl Jakob Enger Abacus Økonomitjenester AS, Mysen På valg 1 år 6 år 2022
Anne Kari Iversen Økonomiservice AS, Lakselv På valg (ny) 1 år 6 år 2023

Forslag til andre kandidater

Det er to muligheter dersom det ønskes andre kandidater enn de valgkomiteen innstiller:

  • Forslag til kandidater til styre, disiplinærutvalg og valgkomite som ønskes presentert før den ordinære generalforsamling kan sendes senest 6 uker før denne skal holdes. Fristen i år er 2. mai 2023. Forslaget sendes til valgkomiteens leder. Kandidatene vil bli presentert på regnskapnorge.no
  • Det kan fremmes benkeforslag på Generalforsamlingen 13. juni 2023

Forslagsfrist til saker på Generalforsamlingen er 2. mai 2023

Forslag som ønskes fremmet på den ordinære generalforsamling, må senest 6 uker før denne skal holdes være innsendt til foreningens styre.

Eventuelle saker meldes til post@regnskapnorge.no 
Merk eposten med Generalforsamling

Om styret 

Om disiplinærutvalget

Om valgkomiteen