Vi møtes på Teams

Følg Årsmøtet fra der du er, med videokonferanseverktøyet Teams.

Om møtet

Møtet starter 14. juni kl. 13.00 og vi benytter videokonferanseverktøyet Teams.  

Lenke til møtet blir sendt deg et par dager i forkant av årsmøtet.

Kjøreregler i Teams

Mer informasjon kommer

Hvis du opplever problemer står vårt medlemmsenter klar til å hjelpe deg på epost medlemssenter@regnskapnorge.no og telefon 23 35 69 00, innvalg 1.