Spørsmål?

Dersom du som medlem har spørsmål kan du kontakte:

Ingebjørg Harto
Styreleder i Regnskap Norge

e-post: ingebjorg.harto@nho.no

Christian Engeskaug
Administrerende direktør, Regnskap Norge

e-post: rune.aale-hansen@regnskapnorge.no