Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen avgir veiledende innstilling til verv i styre og utvalg. Her presenterer vi valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen 15. juni 2021.

Styret

 

Innstilling

Funksj. tid

Maks tid

Innvalgt

Ingebjørg Harto
(styreleder)
NHO, Oslo PÅ VALG (NY) 1 år - 2021

Ingebjørgs motivasjon: – Å få mulighet til å delta aktivt i å videreutvikle en så viktig organisasjon som Regnskap Norge, ser jeg på som givende og viktig oppgave dersom Regnskap Norges generalforsamling velger meg som styreleder. Regnskapsføreren er en av norsk næringslivs viktigste samarbeidspartner og for flere hundre tusen norske bedrifter en uvurderlig ressurs i forbindelse med pliktig rapportering av regnskaps- og annen informasjon. Men like viktig er rollen som rådgiver og samtalepartner for bedriftene, i en tid hvor digitalisering i større grad tar seg av selve produksjonen av regnskapsinformasjonen. Jeg har gjennom mange år samarbeidet svært godt med Regnskap Norge og kjenner dere som en profesjonell, moderne og driftig aktør.

Roar Voll
(nestleder)
Sum Regnskap AS, Stavanger PÅ VALG 1 år - 2020
Roars motivasjon: – Integrasjonen av software, bank, rådgivning og regnskap skaper enorme muligheter, men også utfordringer. Jeg tror bransjen vår har en veldig spennende fremtid, men det avhenger av at vi som regnskapsførere ser på hverandre som samarbeidspartnere mer en konkurrenter, og at vi sammen griper den anledningen vi har til å løfte bransjen et steg videre. Regnskap Norge kan være en viktig veiviser og en «brøytebil» fremover, og jeg er derfor svært motivert til å kunne bidra gjennom styret i foreningen.  Roar Voll
Styremedlemmer          
Bjørn Steinar Hillarøy Økland  Azets Insight AS, Sandnes PÅ VALG 1 år 6 år 2017
Bjørns motivasjon: – Min motivasjon for styrevervet er å aktivt bidra til at våre medlemmer gjennom RN får den samlende «kraften» som jobber for bransjen og våre kunders beste. Myndighetsarbeid, profilering, rekruttering til bransjen og styrking av våre medlemmers kompetanse og kvalitet, er viktige områder for foreningen å benytte sin fremtredende rolle på. Overordnet dette er nok hvordan foreningen tar en posisjon i det det digitale skifte den viktigste enkeltfaktor som kan få størst betydning fremover for bransjens forretningsmodeller. Her må vi ta en rolle! Bjørn Steinar Økland
Stig Vestnes Fokus Regnskap AS, Fosnavåg PÅ VALG (NY) 2 år 6 år 2021
Stigs motivasjon: – Å få være med å løfte fram dei ansatte på regnskapskontor som den viktige ressurs dei er for Norges bedrifter. Ivareta tette og gode relasjoner mellom oss som bransje og alle våre kunder – jeg er opptatt av at vi skal være til for kunden og forstå kunden. Alt innenfor rammen av dei nødvendige kvalitetskrav vi i Regnskap Norge står for slik at vi får den respekt og inntjening som vi fortjener.
Andreas Granrud Helset Econpartner AS, Oslo PÅ VALG (NY) 2 år 6 år 2021
Andreas' motivasjon: – Jeg stiller til valg som styremedlem for å kunne være med å påvirke organisasjonens og medlemmenes vei fremover. Bransjen står midt i en digitaliseringsprosess, med store muligheter og mange utfordringer. Regnskap Norge bør ha en sentral rolle i denne prosessen.
Anne Kari Iversen Økonomiservice AS, Lakselv IKKE PÅ VALG 2 år 6 år 2018
Anne Karis motivasjon: – Min motivasjon for styrevervet er å bidra til at medlemmer av Regnskap Norge er den foretrukne tjenesteleverandør i markedet. Regnskap Norge skal være bransjens viktigste kunnskapsdeler og talerør. Anne Kari Iversen
Berit Taraldsen Benum Sparebank1 Regnskapshuset, Steinkjer IKKE PÅ VALG 2 år 6 år 2018
Berits motivasjon: – Min motivasjon for styrevervet i Regnskap Norge er å prøve å gjøre en forskjell for vår bransje og mine kollegaer i den, både de som jobber i regnskapsbyrå og utenfor. De som jobber i store byrå og ikke minst de som jobber i mindre byrå, som ikke har fag- og IT-avdelinger innomhus. Alle trenger at Regnskap Norge taler deres sak. Motivasjonen er ikke mindre etter å ha sittet i styret i tre år, når en ser at vi kan gjøre en forskjell. Vi har fått mer plass i mediene, og myndighetene hører på Regnskap Norge. Ikke minst i dette rare året med Covid-19 har det vist seg at vår bransje er næringslivets «helsearbeidere», og medlemmene og medlemmenes kunder har hatt god hjelp av den jobben som er gjort i Regnskap Norge. Ennå er det mange oppgaver å ta tak i for styret, både når det gjelder forenklinger og ikke minst rekruttering til bransjen, så det er ikke noe problem å holde motivasjon for styrevervet oppe. Berit Benum
Varamedlemmer          
Tine Solenby Sparebanken1 Økonomihuset AS, Hønefoss PÅ VALG (NY) 1 år   2021
Tines motivasjon: – Bransjen er i stadig endring, slik at vi hele tiden må utvikle oss for å holde følge. Regnskap Norge gjør mye bra for bransjen og oss som jobber her, så det å få muligheten til å være en del av et slikt faglig sterkt nettverk og bidra til at bransjen fortsetter å være spennende å jobbe i – det er en stor motivasjon for meg.
Trond Brenden Vekstra AS, Hamar PÅ VALG (NY) 1 år   2021
Tronds motivasjon: – Min motivasjon for styrevervet i Regnskap Norge er å bidra til en fremtidsrettet regnskapsbransje. I dette ligger det å utvikle bransjen til å være et sted alle ønsker å jobbe og utvikle seg. Stikkord er: kvalitet, soliditet og samfunnsengasjement. For meg er Regnskap Norge en katalysator for at medlemmene skal lykkes i endringsprosesser, og en organisasjon som er pådriver for endringer mot besluttende myndigheter.
Linda Brennbakk Hattfjelldal Regnskapskontor AS, Hattfjelldal PÅ VALG (NY) 1 år   2021
Lindas motivasjon: – Jeg stiller til valg for RN fordi jeg ønsker å være med å rekruttere, utvikle, styrke og motivere fremtidens regnskapsførere.

Generalforsamlingsvalgte utvalg

Disiplinærutvalget   Innstilling Funksj. tid Maks tid Innvalgt
Jan Sørbø
(leder)
Riid Advokatfirma AS, Ålesund PÅ VALG 1 år - 2021
Liv Valentinsen Valid Regnskap, Bærum IKKE PÅ VALG 2 år 6 år 2018
Simon Dahl Saga Services AS, Oslo  PÅ VALG 2 år 6 år 2017
Torbjørn Johansen (varamedlem) Regnskap og Rådgivning Alta AS, Alta PÅ VALG 1 år - 2021
Ole Kristian Nag (pers. varamedlem for leder) Advokatfirmaet Rasmussen & Broch DA, Bergen PÅ VALG 1 år - 2017

 

Valgkomiteen   Innstilling Funksj. tid Maks tid Innvalgt
Jostein Kvendset (leder) Trio Regnskapsservice AS, Trondheim PÅ VALG 1 år 6 år 2017
Berit Rongsjord Aider AS,
Rjukan
PÅ VALG 1 år 6 år 2021
Geir Høydalsvik Rekne AS,
Ørsta
PÅ VALG 1 år 6 år 2018
Laila Hetland Tveit Regnskap AS, Haugesund PÅ VALG 1 år 6 år 2018

Forslag til andre kandidater

Det er to muligheter dersom det ønskes andre kandidater enn de valgkomiteen innstiller:

  • Forslag til kandidater til styre, disiplinærutvalg og valgkomite som ønskes presentert før den ordinære generalforsamling kan sendes senest 6 uker før denne skal holdes. Fristen i år er 4. mai 2021. Forslaget sendes til valgkomiteens leder. Kandidatene vil bli presentert på regnskapnorge.no
  • Det kan fremmes benkeforslag på Generalforsamlingen 15. juni 2021

Forslagsfrist til saker på Generalforsamlingen er 4. mai 2021

Forslag som ønskes fremmet på den ordinære generalforsamling, må senest 6 uker før denne skal holdes være innsendt til foreningens styre.

Eventuelle saker meldes til post@regnskapnorge.no 
Merk eposten med Generalforsamling

Om styret 

Om disiplinærutvalget

Om valgkomiteen