Generalforsamling 2020

Vi ønsker velkommen til Regnskap Norges generalforsamling, torsdag 11. juni 2020 kl. 14.00.

På grunn av Covid-19-situasjonen vil årets generalforsamling avholdes elektronisk, ved bruk av videokonferanseverktøyet Zoom. Stemmegivningen vil også gjennomføres elektronisk ved bruk av mobiltelefon og en løsning levert av Trippus.

Les mer om gjennomføringen under.