Veiledning til avstemming

Registrer deg for å motta din elektroniske stemmeseddel.

For å kunne avgi din stemme ved generalforsamlingen må du forhåndsregistrere deg for å motta din elektroniske stemmeseddel. 

Siste frist for påmelding er 10. juni kl. 16 og du vil motta din elektroniske stemmeseddel på e-post og SMS senest torsdag 11. juni kl 08.30. Den elektroniske stemmeseddelen er personlig. 

Elektronisk deltakelse:
Avstemmingen vil skje i systemet Trippus som du når via mobiltelefonen din.

Når sakene blir presentert i Zoom vil vi legge ut alternativene som du kan stemme på. Ordstyrer opplyser om når man kan starte avstemming og når det lukkes for avstemming. Så snart resultatet er klart blir det kunngjort i videomøtet.

 • Dersom du skal avgi din stemme, benytt PC for å følge møtet på Zoom og mobiltelefonen for å avgi din stemme.
 • Du er selv ansvarlig for å ha nettilgang, PC og mobiltelefon som støtter den elektroniske generalforsamlingen.

Elektronisk avstemming:

1. Trykk på linken du mottok på SMS for å gå til avstemmingen. Der vil du bli møtt av dette bildet.

Om du ikke blir møtt med bildet ovenfor, gå ut og forsøk igjen. Dersom det fremdeles ikke går, kontakt medlemssenteret eller les mer på FAQ.

Har du ikke mottatt SMS innen kl 08.30 den 11. juni, er det viktig at du tar kontakt med medlemssenteret slik at vi får rettet dette i god tid før Generalforsamlingen starter. 

2. Hvert spørsmål vil være åpent i 45 sekunder før de stenges. Du er selv ansvarlig for å avgi din stemme før vi går videre til neste spørsmål. Dersom du ikke rekker å avgi din stemme før tiden er ute, regnes stemmen din som "ikke avgitt".

3. Når sakene er klare til å stemmes over, vil den automatisk dukke opp på skjermen. Pass på at du er inne på linken. Trykk på alternativet du vil avgi stemme for, og trykk deretter på send. Du vil få en bekreftelse på skjermen når din stemme er registrert.

4. Mellom sakene vil du bli møtt av følgende bilde. Det betyr at det ikke er saker som skal stemmes over for øyeblikket. Så snart avstemmingen åpnes vil alternativene dukke opp automatisk.

Godt valg!

FAQ

 • Har du registrert deg? Du må ha registrert deg på forhånd for å motta den elektroniske stemmeseddelen. 

  SMS og epost sendes ut onsdag 11. juni kl 08.30.

  Har du registrert deg, men fremdeles ikke mottatt SMS og epost 11. juni kl 08.30, kontakt Regnskap Norge på tlf: 23356900, innvalg 1. 

  Har du sjekket søppel-innboksen på mailen din?

 • Ingen grunn til panikk, svaralternativer vil dukke opp når neste sak er klar til å stemmes over.

 • Se punktet «Elektronisk avstemming» over.