Spørsmål?

Dersom du som medlem har spørsmål kan du kontakte:

Peer Veiby
Styreleder i Regnskap Norge

e-post: peer@veiby.com

Christian Engeskaug
Deltaker i arbeidsgruppen og økonomileder i Regnskap Norge

e-post: Christian.Engeskaug@regnskapnorge.no

mobil: 951 72 375