Medlemsmøter

Dette er en viktig arena for deg som medlem og oss som medlemsorganisasjon. Her løfter vi fagområder som berører oss som bransje, og lytter til dine erfaringer og innspill.

Hva nå?

Det er mye snakk om digitalisering og hvordan den vil påvirke utviklingen fremover, også i vår bransje.

Hva kan du gjøre? 

Hva skal du levere og hvem skal du være for dine kunder? Med all den innsikten og kompetansen du besitter er det viktig å ha et bevisst forhold til hvordan du omgjør den til kundeverdi – og bruker ny teknologi for å jobbe smartere og tettere på kunden. Regnskap Norge skal bidra med tydelige og praktiske råd på veien. 

Vi har ikke alle svarene og kjenner ikke alle dine utfordringer – men ønsker å få en dialog i teamene når vi møtes. I tillegg til det faglige vil det blir servert frokost på morgenmøtene og middag på ettermiddagsarrangementene. 

Vi vil bruke medlemsmøtene i november og desember til å snakke om tre viktige områder:

Kundekommunikasjon

God kundekommunikasjon sikrer relasjonen med kundene dine og ikke minst salget. 

  • Hvordan oppfattes regnskapsbedriften din av dine kunder? 
  • Spør du kundene hva de trenger før du forteller hva du kan levere? 
  • Forteller du hva du kan, eller hvordan du kan hjelpe kunden med det de trenger hjelp til?

Regnskap Norge har sett på mange websider til regnskapsbedrifter og sett at budskapet i all hovedsak er rettet mot egen kompetanse – med et håp om at budskapet forstås og treffer kunden. 

Det er hederlige unntak i budskapet som vi kan ta lærdom av. Vi diskuterer hva budskapet til kunden bør være, både på websider, men ikke minst i direkte møte med kunden.

Lønn og HR

Som en naturlig konsekvens av en bransje i endring er det behov for å se på muligheter for å utvide tjenesteperspektivet til den enkelte regnskapsfører. Dette er viktig for at regnskapsføreren fortsatt skal oppfattes som relevant og være den naturlige samtalepartner i en hektisk hverdag.

For noen vil det være behov for tilførsel av kompetanse for å kunne bli sett på – eller for å kunne se på seg selv – som en faktisk bidragsyter innenfor nytt forretningsområde. For andre kan det være behov for  å ha en sparringspartner i etableringen av nye/flere tjenester.

Vi skal være deres støtte og rådgiver på alle områder hvor det er behov for vår kompetanse, og vi vil derfor også innby til en dialog rundt vårt nye forretningsområde. Vi forteller litt om utgangspunktet for ny avdeling Lønn og HR, hva som er planen videre – og er åpne for å ta imot dine tanker og behov som medlem.

Prismodeller

I en undersøkelse vi gjorde for noen år siden fremkom det at over 80 % av regnskapsbedriftene i Norge priser etter påløpte timer. Vi tror ikke dette tallet har endret seg vesentlig. Flere har opplevd at topplinjen blir påvirket i negativ retning av effektive regnskapssystemer som reduserer tiden det tar å produsere et regnskap.

Hvordan kan vi stoppe denne trenden?

Endrer verdien av et kvalitetssikret regnskap seg i fra kundens perspektiv ved bruk av effektiv teknologi? Neppe. Rob Nixon sa på Accounting Forward at verdibasert prising er det optimale, men meget vanskelig å beregne. Hybridmodeller er et mellomsteg med blanding av timer, basisprising, stykkprising i en god kombinasjon. Vi diskuterer nærmere mulighetene en regnskapsbedrift har.


Spørsmål?

Kurskoordinator Marlen KaspersenDersom du har praktiske spørsmål i forbindelse med medlemsmøtene, er du velkommen til å kontakte kurskoordinator Marlen Kaspersen
på telefon 23 35 69 30 eller e-post.

 

 Vi ser frem til å møte deg!