Tid og sted

Hvor?

Møtene vil bli holdt i lokalene til Regnskap Norge i Støperigata 2 på Aker Brygge.

Når?

Møtefrekvense vil være to til tre ganger per år avhengig av interesse og saksmengde. Vi vil ved behov se på mulighet for korte videomøter.