Velkommen til årets første Storforum!

Samlingen avholdes i Regnskap Norges lokaler den 26. april. Kl. 13.00.

Etter å ha møttes flere ganger digitalt via Zoom og Teams kan vi endelig invitere dere til en fysisk samling i våre lokaler.

På agendaen vil vi hovedsakelig ta for oss to temaer

1. Ny/revidert strategisk plan for Regnskap Norge

2. Rekruttering

Vi hører gjerne fra dere hvis dere har innspill til agendaen. Den ferdige agendaen vil bli sendt til alle påmeldte i forkant av samlingen. 

Den 26. april starter vi det faglige programmet kl. 13, og vi holder på til kl. 16:30. Sett gjerne av litt tid i  etterkant til servering og hyggelig mingling. 

Har du spørsmål til samlingen kan du sende en e-post til marlen@regnskapnorge.no