Kompetansebehov

Regnskapsbransjens kompetansebehov i fremtiden

Få et innblikk i sertifiseringsprogrammene våre! Hør om forventet utbytte, hvem det passer for, hvorfor delta og tilbakemeldinger så langt. Her møter du veiledere og programeiere i Regnskap Norge.
Velkommen!