Bærekraft og sirkulærøkonomi

Regnskap Norge jobber for et mer bærekraftig samfunn og bidrar aktivt på en rekke arenaer. Sirkulærøkonomi og bærekraftsrapportering er vårt hovedfokus.

Regnskapsbransjen har en viktig i rolle i det grønne skiftet. Som næringslivets nærmeste rådgiver vil regnskapsførerne veilede og orientere om krav og muligheter, og sikre bærekraftige og lønnsomme løsninger.

Eksempler på Regnskap Norges satsninger

Som del i vårt arbeid mot en bærekraftig hverdag har Regnskap Norge tatt inititiativ til opprettelsen av Norges første sirkulære regnskapsklynge. Vi deltar på høringer på Stortinget og i debatter og ulike diskusjonsfora. Vi er aktive medlemmer i Circular Norway og Sustainability Hub Norge. I tillegg er vi delaktige i europeiske og internasjonale prosjekter.