Bærekraft og sirkulærøkonomi

Regnskapsbransjen har en nøkkelrolle

Regnskap Norge jobber for et mer bærekraftig samfunn og bidrar aktivt på en rekke arenaer. Sirkulærøkonomi og bærekraftsrapportering er vårt hovedfokus.

Regnskapsbransjen har en viktig i rolle i det grønne skiftet. Som næringslivets nærmeste rådgiver vil regnskapsførerne veilede og orientere om krav og muligheter, og sikre bærekraftige og lønnsomme løsninger.

Eksempler på Regnskap Norges satsninger

Som del i vårt arbeid mot en bærekraftig hverdag har Regnskap Norge tatt inititiativ til opprettelsen av Norges første sirkulære regnskapsklynge. Vi deltar på høringer på Stortinget og i debatter og ulike diskusjonsfora. Vi er aktive medlemmer i Circular Norway og Sustainability Hub Norge. I tillegg er vi delaktige i europeiske og internasjonale prosjekter.