Den sirkulære regnskapsklyngen

Norges – kanskje verdens – første sirkulære regnskapsklynge hjelper norske bedrifter med omleggingen til sirkulære forretningsmodeller og bærekraftig drift.

Den sirkulære regnskapsklynge ble etablert i januar 2019 på initiativ fra Regnskap Norge ved adm. direktør Christine Lundberg Larsen.

I regnskapsklyngen jobber Regnskap Norge, i samarbeid med medlemsbedrifter og Høyskolen i Innlandet, med å hjelpe norske bedrifter med omleggingen til sirkulære forretningsmodeller og lønnsom og bærekraftig drift.

Målet er å bruke resultatene fra klyngearbeidet til å oppmuntre og påvirke til endringer av lover og regelverk.

Klyngen er motoren i omstillingen til en sirkulær økonomi og skal løse konkrete problemstillinger knyttet til regnskap, skatt og avgift. I klyngen jobber vi tett med caser.

Regnskapsføreren har en nøkkelrolle

Regnskapsføreren har en nøkkelrolle som næringslivets nærmeste rådgiver når kundene skal omstille sine virksomheter til sirkulære forretningsmodeller. Nettopp derfor har Regnskap Norge tatt initiativ til å etablere og lede regnskapsklyngen.