Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av styrets leder og nestleder, samt administrerende direktør i Regnskap Norge. Styret kan overlate til arbeidsutvalget å ta beslutninger i enkeltsaker.

Leder

  • Tony S. Olsen, Regnskapsservice AS, Larvik

Øvrige medlemmer

  • Cedric Gormond, Vangdal Regnskap AS, Bergen
  • Christine Lundberg Larsen, Regnskap Norge, Oslo