Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av styrets leder og nestleder, samt administrerende direktør i Regnskap Norge. Styret kan overlate til arbeidsutvalget å ta beslutninger i enkeltsaker.

Leder

  • Peer Veiby, Veiby Økonomi AS, Hønefoss

Øvrige medlemmer

  • Roar Voll, Sum Regnskap AS, Stavanger
  • Christine Lundberg Larsen, Regnskap Norge, Oslo