Gjennomføring og avstemming

Styret ønsker økt deltakelse og engasjement på selskapets generalforsamling og tilrettelegger for elektronisk deltakelse og avstemming via sms

Gjennomføring

  • Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes i Regnskap Norges lokaler torsdag 22. mars 2018 kl. 13.00–14.00 
  • Vi vil streame livesending fra møtet, slik at du kan følge med uansett hvor du befinner deg. 
  • Livesendingen gjør at du kan følge møtet, men ikke bidra selv utover å avgi stemme. Ønsker du å ta ordet under møtet, må du møte fysisk. 
  • Ønsker du å møte i våre lokaler, setter vi pris på om du melder deg på i forkant. På den måten kan vi praktisk tilrettelegge møtet best mulig. 

Avstemming 

  • Avstemmingen vil skje elektronisk via sms.
  • Alle personmedlemmer vil motta en sms på det mobilnummeret vi har registrert i våre systemer, med lenke til avstemmingen.  
  • Det vil ikke være mulighet til å forhåndsstemme. Avstemmingen vil være aktiv først når sakene behandles på den ekstraordinære generalforsamlingen. 

Fullmakter 

  • Det er fortsatt mulig å stille med fullmakt fra andre medlemmer. Disse stemmene registreres manuelt.

 

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling – enten du deltar fysisk eller følger livesendingen!