Spørsmål?

Dersom du som medlem har spørsmål kan du kontakte:

Bjørn Økland
styrets deltaker i arbeidsgruppen 

e-post: bjorn@allianse-regnskap.no

mobil: 906 46 820

Christian Engeskaug
deltaker i arbeidsgruppen og økonomileder i Regnskap Norge

e-post: Christian.Engeskaug@regnskapnorge.no

mobil: 951 72 375

Per-Ole Hegdahl
deltaker i arbeidsgruppen og fagansvarlig myndighetsarbeid i Regnskap Norge 

e-post: Per-Ole.Hegdahl@regnskapnorge.no

mobil: 958 37 464

 

Styret vedtok i sak RN-58/17, 8. november 2017 at det skulle utarbeides forslag til endringer i vedtekter. Styret nedsatte en arbeidsgruppe bestående av Bjørn Økland, Geir Høydalsvik, Per-Ole Hegdahl og Christian Engeskaug for å utrede saken.