Valkomiteens innstilling

Valgkomiteen avgir veiledende innstilling til verv i styre og utvalg. Her presenterer vi valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen 13. juni 2018.

Innstilling til styre 

Verv Navn Arbeidssted Innstilling Funksjonstid Innvalgt
Styreleder Peer Veiby Veiby Økonomi AS, Hønefoss På valg (ny) 1 år 2018
Min motivasjon for styrevervet er å bidra til økt bransjeanseelse, gjennom å være synlig og aktivt fremme vår viktige samfunnsrolle. Jeg vile jobbe for åpent og operasjonelt styrearbeid i tett samarbeid med administasjonen, og ønsker det beste for foreningen, bransjen og kundene. Jeg er klar for å gjøre en innsats om generalforsamlingen ønsker det.
Nestleder Cedric Gormond Vangdal Regnskap AS, Bergen På valg  1 år 2017
Min motivasjon for styrevervet er er at jeg ønsker å bidra til en stadig mer medlemsorientert organisasjon. Vi kommer til å jobbe aktivt med å hjelpe våre medlemmer gjennom det digitale skiftet. Jeg ønsker også at foreningen øker sin satsing mot relevante skoler, slik at vi gjør vårt yrke attraktivt for nye dyktige mennesker.
Styremedlem Bjørn Steinar Hillerøy Økland Azets Allianse AS, Sandnes På valg 2 år 2017
Min motivasjon for styrevervet er å aktivt bidra til at foreningen er den viktigste aktøren som jobber for bransjens og våre kunders beste. Fremover vil det digitale skifte medføre endringer i forretningsmodellen til bransjen, og her må foreningen være i forkant av den utviklingen som våre medlemmer vil møte på dette området.
Styremedlem Martha Borøy Regnskaps Companiet AS, Kristiansand Ikke på valg 2 år 2017

Min motivasjon for styrevervet er å bidra til fortsatt medlemsfokus og øke medlemmenes påvirkningskraft. Å vise hva vi kan tilby og være attraktive mot unge under utdanning, for å øke rekrutteringen. Synliggjøre innsatsen Regnskap Norge gjør mot medlemmer og det offentlige ytterligere. Øke attraktiviteten i å delta i foreningens nettverk.

Styremedlem Thea Caroline Korslund Adacc Regnskap AS, Oslo Ikke på valg 2 år 2017

Min motivasjon for styrevervet er å ha fokus på regnskapsførerens viktige rolle ut mot bedrifter, i både rådgivning og produksjon. Jeg ønsker å jobbe for å rekruttere flere unge til yrket våre og skape et engasjement blant de yngre medlemmene. RN som bransjeforening skal ha et godt og solid omdømme, for å kunne være en pådriver i utviklingen i bransjen.

Styremedlem Anne Kari Iversen Økonomiservice AS, Lakselv På valg (ny) 2 år 2018
Min motivasjon for styrevervet er å bidra til at medlemmer av Regnskap Norge er den foretrukne tjenesteleverandør i markedet. Regnskap Norge skal være bransjens viktigste kunnskapsdeler og talerør.
Styremedlem Berit Taraldsen Benum KL Regnskap Taraldsen AS, Steinkjær På valg (ny) 1 år 2018
Min motivasjon for styrevervet er å representere de små og mellomstore regnskapskontorene, å gi disse en stemme blant de store. Bransjen er inne i en krevende tid, som også gir oss mange nye mulighetere. Det er spennende å være tett på prosessene som følger med det. Jeg mener også det er viktig å ha bred representasjon fra hele landet.
Varamedlem  Stig Vestnes  Fokus Regnskap AS, Fosnavåg På valg (ny) 1 år 2018
Min motivasjon for styrevervet er å bidra til sterkere kundefokus. Vi skal fortelle kundene det som er nyttig og være kundens nærmeste hjelper i hverdagen. Rollen som rådgiver og hjelper må hele bransjen ta eierskap til, og vi må utvikle oss i samsvar med den digitale utviklingen. Et verv i Regnskap Norge er både lærerikt og utfordrende.
Varamedlem  Tine Solenby Sparebank 1 Økonomihuset AS, Hønefoss På valg 1 år 2017
Min motivasjon for styrevervet er at bransjen er i stadig endring, slik at vi hele tiden må utvikle oss for å holde følge. Regnskap Norge gjør mye bra for bransjen og oss som jobber her, så det å få muligheten til å være en del av et slikt faglig sterkt nettverk og bidra til at bransjen fortsetter å være spennende å jobbe i - det er en stor motivasjon for meg.
Varamedlem Andreas Granrud Helset Econpartner AS, Oslo På valg (ny) 1 år 2018
Min motivasjon for styrevervet er å komme tettere på regnskapsbransjens viktigste talerør og samtidig kunne påvirke utviklingen av vår forening. I disse tider, med stor teknologisk utvikling, bør Regnskap Norge sin rolle være tydeligere enn noensinne. Vi må tørre å utfordre regnskapsbransjen og Regnskap Norge!

Om styret 

Innstilling til displinærutvalget

Verv Navn Arbeidssted Innstilling Funksjonstid Innvalgt
Leder Ingebjørg Harto NHO, Oslo På valg 1 år 2003
Utvalgsmedlem Liv Valentinsen Valid Regnskap, Bærum På valg (ny) 2 år  2018
Utvalgsmedlem Simon Dahl Saga Services AS, Oslo Ikke på valg 2 år 2017
           
Varamedlem Rolf Morten Karlsen  Økoråd Narvik AS, Narvik På valg 1 år 2017
Personlig varamedlem for leder Ole Kristian Nag Advokat i Rasmussen & Broch ANS, Bergen På valg 1 år 2017

Om disiplinærutvalget

 

Innstilling til valgkomite

Verv Navn Arbeidssted Innstilling Funksjonstid Innvalgt
Leder Jostein Kvendset Trio Regnskapsservice AS, Trondheim På valg 1 år 2017
Komitemedlem Ingun Aalborg Aas Aas Økonomi Service, Eidsvoll På valg 1 år 2017
Komitemedlem Geir Høydalsvik Rekneskap Høydalsvik AS, Ørsta På valg (ny) 1 år 2018
Komitemedlem Laila Hetland Tveit Regnskap AS, Haugesund På valg (ny) 1 år 2018

Om valgkomiteen