Fagansvarlig MVA

Til vår næringspolitiske avdeling søker vi etter deg som kan ta det faglige ansvaret for vårt myndighets- og kompetansearbeid innen merverdiavgiftsområdet.

Som fagansvarlig vil du jobbe med høringer og ha utbredt kontakt med relevante myndigheter. Du vil ha hovedansvaret for nyhetsstrøm og annen informasjonsformidling, og være sentral i utviklingen av opplæringsprogrammer og kurs innen mva-området. Det inkluderer å holde kurs selv. Du vil også ha en viktig rolle i fagstøtten til våre medlemmer.

Stillingen er plassert i vår næringspolitiske avdeling, men vil være i tett samhandling med våre øvrige forretningsområder.

For å lykkes i stillingen er det viktig å være engasjert i avgiftsretten, og ha et ønske om å påvirke regelverksutviklingen og bidra til gode rammebetingelser for næringslivet.

Du har høy mva-faglig ekspertise, med velutviklet innsikt i hvordan reglene virker i praksis. Du motiveres av å dele din kunnskap med andre, er en nettverksbygger og god på å formidle komplisert stoff på en pedagogisk måte. Du er selvgående, tar initiativ og møter spørsmål og utfordringer med løsninger. Samtidig er du en lagspiller med godt humør og evne til å skape et godt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver:

 • Myndighets- og påvirkningsarbeid
 • Fange opp næringspolitiske saker
 • Jobbe med høringer
 • Delta i offentlige fora
 • Være pådriver i kursutvikling og holde kurs selv
 • Utarbeide nyhets- og faginformasjon
 • Fagstøtte til medlemmer

Kvalifikasjoner:

 • Advokat/jurist eller andre med relevant og bred arbeidserfaring innenfor mva-området
 • Næringspolitisk interessert og engasjert i avgiftsretten
 • Meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Positivt med kurserfaring

Personlige egenskaper:

 • Stort engasjement med ønske om å være en drivkraft innenfor sitt fagfelt
 • Initiativrik og selvdreven
 • Gode samarbeidsevner og serviceinnstilt
 • Utviklings- og løsningsorientert
 • Nettverksbygger og motiveres av å formidle kunnskap

Vi tilbyr:

 • Sosialt og godt arbeidsmiljø
 • Høy grad av personlig og faglig utvikling
 • Kompetent fagmiljø og tilgang til et stort nettverk
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Les mer og søk på stillingen