Regnskap Norge 50 år 1969–2019

I 2019 feirer vi regnskapsbransjen med brask og bram, og du inviteres til Regnskap Norges 50-årsjubileum!