Regnskap Norge Avstemming

Regnskap Norge Avstemming er en programvareløsning som forenkler og automatiserer avstemmingsarbeidet, slik at du reduserer tidsbruken betraktelig.

Programmet henter nødvendige data fra ditt økonomisystem og overfører de direkte til rett sted i regnearkmaler utviklet av Regnskap Norge. Dette innebærer at man slipper å bruke tid på manuell punching da systemet genererer forhåndsutfylte avstemmingsskjemaer. 

Se demonstrasjon

Last ned demoversjon

Priser og abonnementsavgift
Prismodellen består av tre komponenter. Ved kjøp av bruksrettighet tegner man automatisk abonnement på årlig vedlikehold.

Kjøp av bruksrettighet (engangsavgift) kr 6 650 - en bruker
kr 1 250 - per bruker
(utover 1 bruker) 
Årlig vedlikehold (løper fem år etter innkjøp)  kr 5 695 - enbruker
kr 1 770- per bruker
(utover 1 bruker)

Årlig brukerstøtte (valgfritt)

 kr 1 260 - enbruker
kr 235 - per bruker
(utover 1 bruker)

 

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Finale Systemer på telefon 40 00 22 15 eller e-post: firmapost@finale.no

Bestilling og nedlasting

Her finner du skjema for bestilling. Produktet kan lastes ned fra web etter bestilling er foretatt.

Forutsetninger og systemkrav 
Regnearkarkmalene som Regnskap Norge Avstemming eksporterer data til er ikke en integrert del av programmet.  Malverket ligger i kvalitetssikringsverktøyet KS Komplett som er utviklet av Regnskap Norge. For å kunne ta i bruk Regnskap Norge Avstemming må du derfor også ha installert KS Komplett på maskinen. 

For å ta i bruk demoversjonen trenger du regnearkmaler fra KS Komplett. Dersom du ikke allerede har KS Komplett kan du laste ned 4 regnearkmaler her.

Mer informasjon om KS Komplett.