Regnskap Norge Avstemming

Regnskap Norge Avstemming er en programvareløsning som forenkler og automatiserer avstemmingsarbeidet, slik at du reduserer tidsbruken betraktelig.

Programmet henter nødvendige data fra ditt økonomisystem og overfører de direkte til rett sted i regnearkmaler utviklet av Regnskap Norge. Dette innebærer at man slipper å bruke tid på manuell punching da systemet genererer forhåndsutfylte avstemmingsskjemaer. 

Programvaren er utviklet og leveres av Visma Software AS, og går også under navnet Visma Finale Avstemming. 

Demonstrasjons- og opplæringsvideoer av hvordan Regnskap Norge Avstemming fungerer finner du her

Priser og abonnementsavgift

Prismodellen består av tre komponenter. Ved kjøp av bruksrettighet tegner man automatisk abonnement på årlig vedlikehold.

Kjøp av bruksrettighet (engangsavgift) kr 6 650 - en bruker
kr 1 250 - per bruker
(utover 1 bruker) 
Årlig vedlikehold (løper fem år etter innkjøp)  kr 5 695 - enbruker
kr 1 770- per bruker
(utover 1 bruker)

Årlig brukerstøtte (valgfritt)

 kr 1 260 - enbruker
kr 235 - per bruker
(utover 1 bruker)

Vi gjør oppmerksom på at prisene og system for prising er under vurdering. Endringer i disse forutsetningene må påregnes.

Spørsmål og bestilling

Hvis du har spørsmål om produktet eller ønsker å bestille, ta kontakt med Visma Software på telefon 40 00 22 15 eller e-post firmapost.finale@visma.com

Forutsetninger og systemkrav 

Regnearkarkmalene som Regnskap Norge Avstemming eksporterer data til er ikke en integrert del av programmet.  Malverket ligger i kvalitetssikringsverktøyet KS Komplett som er utviklet av Regnskap Norge. For å kunne ta i bruk Regnskap Norge Avstemming må du derfor også ha installert KS Komplett på maskinen. 

Mer informasjon om KS Komplett.