Enkeltabonnmenet

Vi sender tidsskriftet Regnskap & Økonomi til din oppgitte adresse fire ganger i året, som gir deg aktualitetsstoff innenfor økonomiområdet. Bladet er normalt på 52 sider.

Fornavn
Etternavn
   
E-post
Telefon
  Bladet sendes til:
Firma
Adresse
Postnummer
Poststed
  Fakturaadresse (dersom annen enn over)
Faktura e-post
Navn
Adresse
Postnummer
Poststed