Årsregnskapsbok

Bok for innføring av årsregnskap (resultatregnskap, balanse, noteopplysninger og eventuelt kontantstrømoppstilling og konsernregnskap), årsberetning og revisjonsberetning.


Boken har 16 innsveiste plastlommer (til A4-format) som alle forsegles med spesialtape. Plastlommene er nummerert fra 1 - 32.

Perm i sort lærimitert kunststoff med innholdsfortegnelse innsveiset på omslagets side 2.

 

  

MEDLEMSPRIS: 250,00
ANDRE: 300,00

 

Bestill
Send e-post til post@regnskapnorge.no