Generalforsamlingsprotokoll

Bok for innføring av generalforsamlingsprotokoller. Bygd opp etter samme system som Årsregnskapsboken.

 

Medlemspris: 260,00
Andre: 310,00

 

Bestill
Send e-post til post@regnskapnorge.no