Hva er KS Komplett?

KS Komplett er vår skybaserte tjeneste med hjelpeverktøy, avtaler og interne rutiner som er laget for regnskapsførere. Du finner dynamiske veiledere og maler i Word og Excel som hjelper deg med oppdragsavtalen, avstemminger, hvitvaskingsloven og mye mer.

Hjelpeverktøy som kvalitetssikrer dine regnskapsoppdrag   

Målet er å kvalitetssikre både før, under og etter regnskapsoppdraget. Hjelpeverktøyene i KS Komplett er utviklet av Regnskap Norge og oppfyller krav i regnskapsførerloven og bransjestandarden God regnskapsføringsskikk.   
 
Du må ha et abonnement på KS Komplett for å benytte produktene, og du har tilgang enten direkte fra kskomplett.no eller via et fagsystem som har en integrasjon med KS Komplett (se også mer informasjon under KSaaS). 

Inndeling av KS Komplett

KS Komplett er inndelt i ni kapitler. Kapittel 1 veileder deg gjennom oppdragsavtalen du har med kunden, og kapittel 2- 9 hjelper deg med utførelsen av selve regnskapsoppdraget. 
1. Oppdrag - avtale og fullmakter
2. Oppdrag - oppdragsutførelse
3. Avstemmingsskjemaer
4. Risikostyring- og internkontroll
5. Hvitvaskingsrutine
6. Interne rutiner - drift
7. Personal i regnkapsforetaket
8. HMS - helse, miljø og sikkerhet
9. Sikkerhet

Det finnes maler i Excel/ Word samt veiledere hvor du fyller ut interaktive webskjemaer som genererer ferdig utfylte dokumenter.

Hvordan fungerer veilederne?

Det er enkelt å legge kunder til kundelisten din i KS Komplett. Første gang søker du opp kundens organisasjonsnummer, og KS Komplett henter automatisk alle kundeopplysninger fra Brønnøysundregisteret. 
 
Når du starter en veileder, velger du kunde fra kundelisten din og fyller ut feltene som dukker opp. Når du har fylt ut alle felt i veilederen, genereres et ferdig dokument i Word basert på dine valg og svar. 
 
Nå er det hovedsakelig oppdragsavtalen, egenerklæringer og fullmakter som er lagt inn som veiledere, og det kommer flere veiledere i løpet av 2021.  
 
Noen regnskapssystem har en direkte integrasjon med veilederne fra KS Komplett, og dette kaller vi "KS as a service".

Les om KS Komplett as a Service   

 

Bestill KS Komplett

Ta kontakt med Hanne Greve Hagen på hgh@regnskapnorge.no dersom du har spørsmål om KS Komplett.

Bestill abonnement på KS Komplett