Hva er KS Komplett?

KS Komplett er vår skybaserte tjeneste med hjelpeverktøy, avtaler og interne rutiner som er laget for regnskapsførere. Du finner dynamiske veiledere og maler i Word og Excel som hjelper deg med oppdragsavtalen, avstemminger, hvitvaskingsloven og mye mer.

Hjelpeverktøy som kvalitetssikrer dine regnskapsoppdrag   

Målet er å kvalitetssikre både før, under og etter regnskapsoppdraget. Hjelpeverktøyene i KS Komplett er utviklet av Regnskap Norge og oppfyller krav i regnskapsførerloven og bransjestandarden God regnskapsføringsskikk.   
 
Du må ha et abonnement på KS Komplett for å benytte produktene, og du har tilgang enten direkte fra kskomplett.no eller via et fagsystem som har en integrasjon med KS Komplett. 

Inndeling av KS Komplett

KS Komplett er inndelt i åtte kapitler. Kapittel 1 veileder deg gjennom oppdragsavtalen du har med kunden, og kapittel 2- 9 hjelper deg med utførelsen av selve regnskapsoppdraget. 
1. Starte og avslutte oppdrag - oppdragsavtale og fullmakter
2. Utførelse av regnskapsoppdraget
3. Avstemmingsskjema
4. Risikostyring og internkontroll
5. Hvitvasking
6. Sikkerhet - IT og lokaler
7. Personal & HR
8. HMS - helse, miljø og sikkerhet

Det finnes maler i Excel og Word samt veiledere hvor du fyller ut interaktive webskjemaer som genererer ferdig utfylte dokumenter.

Hvordan fungerer veilederne?

Det er enkelt å legge kunder til kundelisten din i KS Komplett. Første gang søker du opp kundens organisasjonsnummer, og KS Komplett henter automatisk alle kundeopplysninger fra Brønnøysundregisteret. 
 
Når du starter en veileder, velger du kunde fra kundelisten din og fyller ut feltene som dukker opp. Når du har fylt ut alle felt i veilederen, genereres et ferdig dokument i Word basert på dine valg og svar. 
 
Nå er det hovedsakelig oppdragsavtalen, egenerklæringer og fullmakter som er lagt inn som veiledere, og det kommer flere veiledere.  
 
Noen fagsystem har en integrasjon med veilederne fra KS Komplett.

Les om KS Kompletti eksterne fagsystem   

 

Bestill KS Komplett

Ta kontakt med Medlemssenteret, medlemssenter@regnskapnorge.no eller 23356900, dersom du har spørsmål om KS Komplett.

Bestill abonnement på KS Komplett