Innhold i produktet

KS Komplett omhandler følgende områder:

  1. Generelt om kvalitetssikringspolitikk
  2. Oppdragsutførelse
  3. Personell
  4. Økonomi
  5. HMS
  6. Utvikling
  7. Sikkerhet
  8. Interne rutiner
  9. Kundevurdering

Den viktigste funksjonen til KS Komplett er å bidra til at de krav som regnskapsførerloven og bransjestandarden God regnskapsføringsskikk stiller til regnskapsbyrået faktisk bli oppfylt.