KS Komplett Priser

Priser

Pris for KS Komplett beregnes etter av antall årsverk i regnskapsforetaket. Tjenesten er deretter til fri bruk.

Du som har personlig medlemskap i Regnskap Norge, men ikke er tilknyttet et regnskapsforetak kan bestille KS Komplett på vegne av arbeidsgiver, og bruker antall årsverk i regnskaps-/økonomiavdelingen som grunnlag for beregning av prisen.

Prismodellen består av 2 elementer:

1. Innkjøp (engangsavgift)
2. Årlig abonnementspris (løper fra og med året etter innkjøp)

Ved innkjøp tegner man automatisk abonnement. 

Intervall/størrelse

Medlemsbedrifter (kr)

Ikke medlem  (kr)

Inntil 0,5 årsverk

0,6 - 1,0 årsverk

1,1 - 1,9 årsverk

2,0 - 2,9 årsverk

3,0 - 3,9 årsverk

4,0 - 5,9 årsverk

6,0 - 11,9 årsverk

12,0 - 19,9 årsverk

20 årsverk eller mer

3 700

3 700

5 500

7 400

9 100

11 000

13 800

20 200

36 500

5 500

5 500

8 200

11 000

13 800

16 500

20 600

30 100

54 900

2. Årlig abonnement

Intervall/størrelse

Medlemsbedrifter (kr)

Ikke medlem  (kr)

Inntil 0,5 årsverk

0,6 - 1,0 årsverk

1,1 - 1,9 årsverk

2,0 - 2,9 årsverk

3,0 - 3,9 årsverk

4,0 - 5,9 årsverk

6,0 - 11,9 årsverk

12,0 - 19,9 årsverk

20 - 49,9 årsverk

50,0 - 99,9 årsverk

100 - 150 årsverk

151 årsverk eller mer

1 050

1 050

1 600

2 100

2 650

3 200

4 000

5 800

10 550

21 100

36 900

52 700

2 100

2 100

3 200

4 200

5 300

6 400

8 000

11 600

21 100

42 200

73 800

105 400