KS Komplett Priser

Priser

Pris for KS Komplett beregnes på bakgrunn av antall årsverk i regnskapsbyrået. Programmet er deretter til fri bruk. De som har personlig medlemskap i Regnskap Norge, men ikke er tilknyttet et regnskapsbyrå kan bestille KS Komplett på vegne av arbeidsgiver, men må da se på antall årsverk i regnskaps-/økonomiavdelingen som grunnlag for beregning av priser.

Prismodellen består av 2 elementer, herunder:

1. Innkjøp (engangsavgift)
2. Årlig abonnementspris (løper fra og med året etter innkjøp)

Ved innkjøp tegner man automatisk abonnement. 

Intervall/størrelse

Medlemsbyråer  (kr)

Ikke medlem  (kr)

Inntil 0,5 årsverk

0,6 - 1,0 årsverk

1,1 - 1,9 årsverk

2,0 - 2,9 årsverk

3,0 - 3,9 årsverk

4,0 - 5,9 årsverk

6,0 - 11,9 årsverk

12,0 - 19,9 årsverk

20 årsverk eller mer

3 168

3 168

4 752

6 336

7 920

9 504

11 880

17 424

31 680

4 752

4 752

7 128

9 504

11 880

14 256

17 820

26 136

47 520

2. Årlig abonnement

Intervall/størrelse

Medlemsbyråer  (kr)

Ikke medlem  (kr)

Inntil 0,5 årsverk

0,6 - 1,0 årsverk

1,1 - 1,9 årsverk

2,0 - 2,9 årsverk

3,0 - 3,9 årsverk

4,0 - 5,9 årsverk

6,0 - 11,9 årsverk

12,0 - 19,9 årsverk

20 - 49,9 årsverk

50,0 - 99,9 årsverk

100 - 150 årsverk

151 årsverk eller mer

913

913

1 368

1 824

2 281

2 737

3 421

5 018

9 124

18 247

31 933

45 619

1 824

1 824

2 737

3 649

4 562

5 474

6 842

10 037

18 247

36 496

63 866

91 238