KS Komplett Priser

Priser

Pris for KS Komplett beregnes på bakgrunn av antall årsverk i regnskapsbyrået. Programmet er deretter til fri bruk. De som har personlig medlemskap i Regnskap Norge, men ikke er tilknyttet et regnskapsbyrå kan bestille KS Komplett på vegne av arbeidsgiver, men må da se på antall årsverk i regnskaps-/økonomiavdelingen som grunnlag for beregning av priser.

Prismodellen består av 2 elementer, herunder:

1. Innkjøp (engangsavgift)
2. Årlig abonnementspris (løper fra og med året etter innkjøp)

Ved innkjøp tegner man automatisk abonnement. 

Intervall/størrelse

Medlemsbyråer  (kr)

Ikke medlem  (kr)

Inntil 0,5 årsverk

0,6 - 1,0 årsverk

1,1 - 1,9 årsverk

2,0 - 2,9 årsverk

3,0 - 3,9 årsverk

4,0 - 5,9 årsverk

6,0 - 11,9 årsverk

12,0 - 19,9 årsverk

20 årsverk eller mer

3 500

3 500

5 200

7 000

8 700

10 500

13 100

19 200

34 800

5 200

5 200

7 800

10 500

13 100

15 700

19 600

28 700

52 300

2. Årlig abonnement

Intervall/størrelse

Medlemsbyråer  (kr)

Ikke medlem  (kr)

Inntil 0,5 årsverk

0,6 - 1,0 årsverk

1,1 - 1,9 årsverk

2,0 - 2,9 årsverk

3,0 - 3,9 årsverk

4,0 - 5,9 årsverk

6,0 - 11,9 årsverk

12,0 - 19,9 årsverk

20 - 49,9 årsverk

50,0 - 99,9 årsverk

100 - 150 årsverk

151 årsverk eller mer

1 000

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 750

5 500

10 000

20 100

35 150

50 200

2 000

2 000

3 000

3 000

5 000

6 000

7 500

11 000

20 000

40 200

70 300

100 400