KS Komplett priser

Pris for KS Komplett beregnes etter av antall årsverk i regnskapsforetaket. Tjenesten er deretter til fri bruk.

Du som har personlig medlemskap i Regnskap Norge, men ikke er tilknyttet et regnskapsforetak kan bestille KS Komplett på vegne av arbeidsgiver, og bruker antall årsverk i regnskaps-/økonomiavdelingen som grunnlag for beregning av prisen.

Ved bestilling av KS Komplett tegner man automatisk et løpende årlig abonnement. 

Intervall/størrelse

Medlemsbedrifter (kr)

Ikke medlem  (kr)

Inntil 0,5 årsverk

0,6 - 1,0 årsverk

1,1 - 1,9 årsverk

2,0 - 2,9 årsverk

3,0 - 3,9 årsverk

4,0 - 5,9 årsverk

6,0 - 11,9 årsverk

12,0 - 19,9 årsverk

20 - 49,9 årsverk

50,0 - 99,9 årsverk

100 - 150 årsverk

151 årsverk eller mer

1 150

1 150

1 700

2 250

2 850

3 450

4 300

6 250

12 500

22 700

39 650

56 650

2 300

2 300

3 400

4 500

5 700

6 900

8 600

12 500

22 700

45 400

79 300

113 300

Prisene for 2022 finner du her.