Regnskap & Økonomi

Magasinet lanseres digitalt mars/april 2021

Magasinet Regnskap & Økonomi tar opp aktuelle regnskaps- og økonomifaglige temaer på en interessant og forståelig måte.

Hver måned vil vi publisere aktuelle artikler, som vil distribueres til deg som medlem i en egen magasin-mail.