Om Regnskap & Økonomi

Regnskap & Økonomi er et tidsskrift for regnskapsførernes kunder og for andre som er opptatt av regnskap og økonomi. I tillegg leses bladet av regnskapsførere.

Regnskap & Økonomi skal holde leseren oppdatert på økonomiområdet. Les om nyheter og få med deg økonomi- og regnskapstips, endringer i lover, og annet aktuelt stoff om økonomi og ledelse.

Bladet skal på en mest mulig lettfattelig måte gjøre økonomisk stoff forståelig for en vanlig næringsdrivende, og er stort sett alene om å skrive for denne lesergruppen. Bladet leses videre av regnskapsførere og andre som yter tjenester innen fagområdet. 

Regnskap & Økonomi kommer ut fire ganger per år og hvert nummer har et distribuert opplag på 16 500 eksemplarer, herav til alle Regnskap Norges medlemmer (autoriserte regnskapsførere og regnskapsbedrifter).