Annonsebestilling

Ønsker du å annonsere i Regnskap & Økonomi? Her finner du informasjonen du trenger.

Lesermålgrupper:

  • Autoriserte regnskapsførere (regnskapsbyråer og personmedlemmer i Regnskap Norge) 
  • Medlemmenes kunder. Dvs. Regnskap- og økonomiansvarlige, og daglig ledere.  
  • Øvrige regnskap- og økonomiansvarlige i næringslivet 
  • Revisorer og økonomirådgivere
  • Organisasjoner og virksomheter som har interesse for økonomiområdet. 
  • Myndigheter og finanspolitikere

     

Utgivelsesplanen for 2021

Kommer

Utgave nr. Materiellfrist Utgivelsesdato
     
     
     
     


Annonseformater og priser

Kommer

Annonsere?

Bestilling sendes til Regnskap Norge AS

Kontaktperson: Torgeir Sundgot, produkt- og salgsansvarlig 
Mobil: 40 54 77 70
Sentralbord: 23 35 69 00
E-post: torgeir.sundgot@regnskapnorge.no