Dagsoppgjørbok

Foretak som har kontantsalg skal dokumentere kontantsalget og sammenholde dette med daglig opptelling av kassabeholdningen. Dagsoppgjørsboken hjelper foretaket med å dokumentere kontantsalget.


Dagsoppgjøret i boka er todelt. Først finner du en kasserapport, som forklarer hvordan penger har gått inn i og ut av kassa. Dernest finner du selve dagsoppgjøret, som beregner dagens kontantomsetning og kassebeholdning. Den beregnede kassebeholdningen sammenlignes til sist med faktisk opptalt beholdning i kassa. Er det avvik her, må dette forklares.

Bakerst i boka finner du et eksempel på hvordan et dagsoppgjør kan se ut. Hvert dagsoppgjør består av en originalside (paginert) og en kopiside (gjennomslagsside). Den paginerte originalsiden rives ut av boka og leveres til regnskapsfører. Denne brukes som bilag til regnskapet. Dersom ikke regnskapsfører ber om en annen løsning, kan underbilagene som underbygger tallene i dagsoppgjøret stiftes på de originalsidene de hører til. Kopisiden bevares i dagsoppgjørsboka. 

   

MEDLEMSPRIS: 160,00
ANDRE: 260,00

 

Bestill
Send e-post til post@regnskapnorge.no