Kryptert kommunikasjon

Regnskap Norge AS har inngått en fordelsavtale med Rosberg AS for sikker toveis kommunikasjon. Den er særlig aktuell for regnskapsbedrifter og deres kunder.

Verji SMC er en sikker kommunikasjonsløsning fra Rosberg AS hvor meldinger og vedlegg er kryptert fra ende-til-ende. Løsningen erstatter tradisjonell epost og sikrer at utveksling av personopplysninger er i samsvar med personopplysningsloven.

Personinformasjon mellom kunde og regnskapskontor omfatter gjerne informasjon om nyansatte, lønningslister, lønnsslipper, sykemeldinger, reiseregninger, o.l. Felles for denne typen informasjon er at den som regel inneholder personopplysninger hvor Datatilsynet stiller krav om kryptering.

Her kan medlemsbedrifter etablere gode rutiner som gjør at deres kunder unngår å bryte personopplysningsloven i kommunikasjonen med sin regnskapsleverandør.

Verji SMC sikrer også at regnskapsbedriften ikke foretar urettmessige utbetalinger på vegne av kunde, som følge av såkalt «daglig leder svindel». Med toveis kryptert kommunikasjon er identiteten til avsender og mottaker garantert.

Verji SMC er lett å installere og like enkelt å bruke som SMS.

Fordelsavtalen med Rosberg AS innebærer at medlemmer nå får en løsning til gunstige betingelser med fri etablering.

Ta kontakt med Rosberg på telefon 90 53 24 54 eller jmk@rosberg.com

 

Gå til fordelsavtalen.png