Spørsmål og svar

 • Med cyberforsikring får bedriften hjelp av IT-eksperter hvis man blir utsatt for dataangrep, og erstatning til å minimalisere skadevirkningene av et datainnbrudd.

  Målet er å stoppe angrepet og hindre at data blir hentet ut, kryptert, eller at man på annen måte blir nektet adgang til kritiske dataverktøy. Erfarne IT-konsulenter som er trent i å håndtere slike situasjoner vil kunne stoppe dataangrepet og redde data for bedriften.

  Cyberforsikring kan bidra til at man både får oversikt og kontroll over situasjonen, samtidig som det gir en økonomisk trygghet hvis ulykken skulle være ute.

 • Alle bedrifter er sårbare for dataangrep, store som små.

  Digitaliseringen øker risikoen for angrep og det er viktig å ha den nødvendige beredskap.

  Cyberforsikring er ikke dekket under tradisjonelle bedriftsforsikringer.

  Ved et dataangrep kan viktig informasjon og tjenester bli utilgjengelige, som kan føre til driftsstans og inntektstap.  I tillegg kan sensitiv informasjon kommer på avveie. Et datainnbrudd kan være omfattende og ressurskrevende. Uten forsikring vil det kunne koste bedriften store summer. Forsikringen kan bistå med teknisk bistand, gjenoppretting av data- og programvare, erstatning ved driftstap, kriminalitet og erstatningsansvar overfor tredjepart.

 • Å håndtere et cyberangrep er en spesialistoppgave. Noen IT-driftspartnere har egne eksperter/krisehåndteringsteam for å bistå ved dataangrep med gode prosesser og rutiner for å håndtere en slik situasjon. 

  Andre driftspartnere har mer generell IT-kompetanse. Sjekk gjerne med din samarbeidspartner om hvordan de vil håndtere et eventuelt dataangrep. Herunder i hvilken grad de raskt kan iverksette tiltak ved et dataangrep.

  Det er også greit å sjekke de økonomiske betingelsene i leverandøravtalen i forhold til å bistå ved et dataangrep og hva som eventuelt dekkes.

  En cyberforsikring har forsikringsdekninger som normalt ikke ivaretas av en IT-driftspartner, som å dekke tap ved driftsstans og hjelp til å beskytte bedriftens data, omdømmebeskyttelse, hjelp ved utpresning (ransomeware) og ansvarsdekning i forhold til tredjepart (f.eks. kunder).           

      

 • Forsikringspremien er beregnet utfra bedriftens omsetning og ønsket forsikringssum. Laveste forsikringsdekning er kr 500 000. 

  Dersom din bedrift f.eks. har en omsetning på kr 5 mill. vil forsikringspremien være kr 2 061 per år på denne dekningen. Egenandelen er satt til kr 5 000 for bedrifter med omsetning til og med 10 mill. og kr 10 000 for omsetning over dette nivået.     

  Ta kontakt med Tryg for nærmere informasjon om priser og betingelser.