Gaver i arbeidsforhold

En gave er en ytelse uten vederlag (motytelse). Gaver er i utgangspunktet ikke å regne som inntekt, jf. skatteloven § 5-50 tredje ledd. Begrepet "gaver" brukes likevel også i arbeidsforhold hvor arbeidet er motytelsen for gaven.

For mindre naturalytelser (ikke penger) er det i denne sammenheng gitt et skattefritak innenfor fastsatte rammer (skatteloven § 5-15 annet ledd, jf. FSFIN § 5-15-1). Gaver forbundet med arbeid er derfor todelt; i ansettelsesforhold og utenfor.

 Gaver i ansettelsesforhold - skattefrie gaver for mottaker, pr år

kr

Ansettelsestid 25, 40, 50 eller 60 år        

8000

– hvis gullklokke med inskripsjon   

12000

Bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med 25                              

3000

Bedriften har bestått i 50 år eller antall år delelig med 50

4500

Den ansatte gifter seg, pensjoneres, slutter i bedriften etter minimum 10 år eller fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år

3000

Premie for forbedringsforslag

 2500

Andre gaver i ansettelsesforhold så fremt arbeidsgiver ikke krever fradrag for gaven i sin skattepliktige inntekt

1000

Vilkår for skattefritak:

  • Gaven kan ikke ytes i form av kontanter.
  • Gaven gis som en generell ordning i bedriften.
Utenfor ansettelsesforhold
 
Erkjentlighetsgave for enkeltstående arbeidsprestasjon regnes ikke som skattepliktig inntekt når verdien av gaven ikke overstiger 500 kroner(FSFIN  § 5-15-2). Skattefritaket gjelder bare når gaven består av annet enn pengebeløp.