Gaver til kunder og representasjonskostnader

Skattemessig håndtering av gaver og representasjon.

Oppmerksomhetsgaver
I skatteforskriften § 6-21-6 heter det at enkle oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser i form av blomster, konfekt eller lignende normalt ikke vil anses som representasjon. Slike kostnader er fradragsberettigede. I takseringsreglene for 2016 § 2-3-6 er det fastsatt en beløpsgrense. Fradragsrett forutsetter at kostnaden per tilfelle ikke overstiger kr 260.

Satsen gjelder for øvrig ikke for kostnader til kranser o.l. ved dødsfall.

Gavegjenstand med firmalogo
I Skattedirektoratets skatteforskrift av 22. november 1999 § 6-21-5 (1) er det fastsatt at kostnader til gavegjenstander som har firmamerke og/eller firmanavn anses som fradragsberettiget reklamekostnad.

Forutsetningen, i henhold til forskriften, er at gavene er utformet med reklame for øye i et større antall, og at gjenstandene ikke er av særlig verdi. Takseringsreglene for 2016 § 2-3-6 fastsetter en beløpsgrense. Kostnadene må ikke overstige kr. 260 per gjenstand.

Uteservering
Når det gjelder satsen for uteservering av kunder eller andre forretningsforbindelser fastsetter takseringsreglene § 2-3-6 satsen for 2016 til kr 468 per person. Overstiger kostnadene beløpsgrensen vil som tidligere hele kostnaden anses som ikke fradragsberettiget kostnad ved representasjon. Det samme gjelder dersom det i forbindelse med måltidet serveres brennevin. Skatteforskriften er endret slik at vin likestilles med øl, jf. skatteforskriftens § 6-21-2 (1).