• A-melding - Innrapportering av permisjoner

  Kurset tar for seg hvordan A-melding brukes for rapportering fra arbeidsgiver til NAV, SSB og skatteetaten. 

 • A-melding - korreksjoner og konsekvenser

  Noen ganger når vi har sendt inn A-melding får vi en tilbakemelding på at det er rapportert inn feil og at feil må rettes før vi kan sende inn A-meldingen på nytt. Noen ganger må vi gjøre endringer i allerede innrapportert A-melding i etterkant av en periode. 

 • Aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer

  Skattemessig behandling av aksjer, tegningsretter, grundfondsbevis, derivater, shortsalg av aksjer, obligasjoner og sertifikater samt konvertible obligasjoner. 

 • Fagdager Tromsø

  Fagdager Tromsø

 • Årsoppgjør for AS

  Pakken består av tre halvdags nettkurs og passer for deg som ønsker å få en god faglig plattform for årsoppgjørsarbeidet

  Spar kr 500,- ved å kjøpe dine årsoppgjørskurs samlet. I pakken

 • Tips til effektive møter

  Effektive møter Andre tips og råd Grunnpilaren i ERFA systemet er våre medlemmer som kommer sammen i grupper for å utveksle erfaringer og diskuterer aktuelle problemstillinger. Dette er ofte også

 • Kundedrevet salgsinnovasjon

  Workshop: Kundedrevet salgsinnovasjon Regnskap Norge ønsker å gi deg som medlem relevant og praktisk kunnskap og verktøy for å videreutvikle dine egenskaper innen relasjonsbygging, salg og

 • Rolleforståelse

  Rolleforståelse Rolleforståelse - Fra oppdragsansvarlig daglig leder til profesjonell leder uten oppdragsansvar. Forskning fra Harvard viser at overgangen fra fagorientert lederskap, hvor leder

 • Kompetansekartlegging

  5. Kompetansekartlegging Verktøy Hvilke ressurser sitter bedriften på, og hvor bør bedriften utvikle seg? Dette er spørsmål som er viktige for regnskapsbedriften å vurdere. Vi har utarbeidet et

 • Fagdager Stavanger 1

  2021015 Fagdager Stavanger 1 Velkommen til Regnskap Norges Fagdager i Stavanger høsten 2021 Regnskapsfaglige kurs med oppdatering i Stavanger. Velg mellom mange ulike kurs på samme uke innen

 • xStream Fagdager 13. - 16.12

  2021026 Velkommen til våre xStream Fagdager 13. - 16. desember. 4 heldagskurs streames rett hjem til deg. Kursene streames direkte fra våre Fagdager i Oslo, og som deltaker via stream, kan du

 • Fagdager Trondheim 1

  2021018 Fagdager i Trondheim Velkommen til Regnskap Norges Fagdager i Trondheim høsten 2021 Regnskap og økonomikurs i Trondheim. Velg mellom mange ulike kurs på samme uke innen temaer som: skatt,

 • Fagdager Tromsø

  2021017 Velkommen til Regnskap Norges Fagdager i Tromsø høsten 2021 09:00 16:00