• Aksje- og verdipapirfond

  Kurset tar for seg regnskapsmessig behandling og bokføring av aksje- og verdipapirfond med noen praktiske eksempler. 

  Dette er et grunnleggende kurs om emnene.

 • Aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer

  Skattemessig behandling av aksjer, tegningsretter, grundfondsbevis, derivater, shortsalg av aksjer, obligasjoner og sertifikater samt konvertible obligasjoner. 

 • Aksjonærregisteroppgaven 2021- nyttige tips

  I kurset vil praktiske fusjons- og fisjonstilfeller med tilhørende utfylling i Aksjonærregisteroppgaven bli gjennomgått. I tillegg omhandles praktiske tips for oppgaveutfyllingen ved skattefri omdanning til aksjeselskap, samt ved oppdeling eller sammenslåing av aksjeklasser.

 • Rolleforståelse

  Rolleforståelse Rolleforståelse - Fra oppdragsansvarlig daglig leder til profesjonell leder uten oppdragsansvar. Forskning fra Harvard viser at overgangen fra fagorientert lederskap, hvor leder

 • Videomøte – hva bør du tenke på?

  Mange jobber hjemmefra som følge av korona-utbruddet. Dette har gitt videomøte som møteform en rakettstart. Videomøte – hva bør du tenke på? Mange jobber hjemmefra som følge av korona-utbruddet.

 • Kartlegging av markedet for salg av regnskapssystemer

  Resultater fra del to av teknologiundersøkelsen 2020 Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen tar kun for seg markedsmessige forhold. Første del av teknologiundersøkelsen har fokus på hvor

 • Tips til effektive møter

  Effektive møter Andre tips og råd Grunnpilaren i ERFA systemet er våre medlemmer som kommer sammen i grupper for å utveksle erfaringer og diskuterer aktuelle problemstillinger. Dette er ofte også

 • Ingen tvil om hvilket regnskapssystem medlemmene er mest fornøyd med

  Poweroffice GO rangeres på topp i teknologiundersøkelsen 2020. Regnskap Norge har for fjerde gang kartlagt hvilke regnskapssystemer medlemmene bruker, og hvor fornøyd de er med egne systemer.

 • Økokrim advarer - se opp for bedragerier i sommer

  Falske fakturaer, e-post-svindel og CEO-bedragerier. Betaler du ut pengene, er de ofte tapt. Derfor er kunnskap om farene og våkne forbrukere og bedrifter nøkkelen til å bekjempe problemene.

 • Altinn-appene fjernes

  Det nye Digitaliseringsdirektoratets første Altinn-grep er et ledd i ny produktstrategi. I en nyhet på altinn.no fremkommer det at Altinn-appene fjernes fra Apple Store og Play Store. Denne

 • Innmelding

  Personmedlemskap For å bli personmedlem må du være autorisert regnskapsfører og arbeide i en regnskapsbedrift som er medlem i Regnskap Norge. 23 35 69 00, innvalg 1 Alle medlemsbedrifter i

 • API – hverdagshelten få kjenner

  Nesten hver gang du bruker en tjeneste på nettet våkner et API opp i bakgrunn uten at du vet det. Men hva gjør det? Selv om denne teknologien for de fleste er ganske usynlig er det vanskelig å

 • Kompensasjonsordning 4 – regelverk på plass og søknadsportal er åpnet

  (OPPDATERT 1.2.22) Den nye kompensasjonsordningen for faste uunngåelige kostnader omfatter november 2021, desember 2021, januar 2022 og februar 2022. Det er viktige endringer i forhold til