• Retningslinjer om pålegg om revisjon

  Skattedirektoratet har fastsatt retningslinjer om pålegg om revisjon når årsregnskap ikke er utarbeidet i samsvar med regnskaps- eller bokføringslovgivningen eller god regnskaps- eller

 • Salg av driftsmidler og beløpsgrensen for fravalg av revisjon

  Netto gevinst ved salg av driftsmidler skal inngå i driftsinntekter ved vurdering av beløpsgrensene for fravalg av revisjon for små aksjeselskaper. Aksjeloven § 7-6 første ledd bestemmer at

 • Revisjon ved avvikling av aksjeselskap

  Selv om et aksjeselskap fravelger revisjon, må avviklingsbalanse og avviklingsoppgjør fortsatt revideres. Bestemmelsene om revisjon av avviklingsbalanse (før utdeling) og avviklingsoppgjør (etter

 • Frivillig revisjon trer i kraft 1. mai

  Unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper er sanksjonert i statsråd i dag. Ikrafttredelsen er satt til 1. mai. Lovvedtaket innebærer at styret, forutsatt fullmakt fra generalforsamlingen,

 • Alternative tjenester fra revisor

  Når revisjonsplikten opphører for en del av de aller minste foretakene, ønsker revisorene å tilby andre tjenester til de selskapene som ikke lenger har revisjonsplikt. For regnskapsfører vil det

 • Frivillig revisjon – foreta klokt valg!

  Den kommende lempningen fra revisjonsplikten medfører at de minste aksjeselskapene bør foreta et gjennomtenkt valg: Skal det fortsatt ha revisjon, eller ikke? Rett før jul kom forslaget som vil

 • Endringer i regnskapsbransjen - Bedriftscase

  Endringer i regnskapsbransjen - Bedriftscase Case-materiale Regnskap Norge har siden 2012 vært partner i FOCUS-programmet, et forskningsprogram ved Norges Handelshøyskole (NHH) som har hatt som

 • Delt innstilling om revisjonsplikten

  Revisjonspliktutvalget har kl. 11 i dag overlevert NOU'en sin til Finansdepartementet. Innstillingen er delt. Flertallet går inn for å beholde revisjonsplikten for alle aksjeselskap, mens

 • Hvorfor er du i business? - Kraften av "Hvorfor"!

  Hvorfor er du i business? - Kraften av "Hvorfor"! Mer om workshop Regnskapsbransjen utfordres fra alle kanter som i alle andre bransjer. Den teknologiske utviklingen, og hvordan automatisering og

 • Ikke adgang til å betrakte samme disposisjon som både konsernbidrag og konsernintern overføring

  Samme disposisjonen kan ikke behandles både som et konsernbidrag og som en konsernintern overføring. Skattedirektoratet har, i en bindende forhåndsuttalelse, uttalt seg om skattemessige