• Medlemsfordeler

  Hvorfor bli medlem? Bli med i et bransjemiljø som gjør deg bedre rustet for fremtiden! Regnskapsbransjen er inne i en tid med raske endringer.  Som bransjeforening følger vi utviklingen tett og

 • Student- og praksismedlemskap

  STUDENT- OG PRAKSISMEDLEMSKAP Hovedregelen for å bli medlem i Regnskap Norge er at du må inneha autorisasjon som regnskapsfører. Unntaket er for deg som studerer regnskap og økonomi på bachelor-

 • Vi taler din sak_

  Vi taler din sak! Regnskap Norge skal være regnskapsbransjens viktigste talerør. Dette operasjonaliserer seg i høringsarbeid og dialog med offentlige myndigheter og samarbeidspartnere.    I

 • Profesjonsansvarsforsikring

  Profesjonsansvarsforsikring Forsikring Profesjonsansvarsforsikring (formueskadeforsikring) beskytter dersom du som regnskapsfører holdes erstatningsansvarlig for et økonomisk tap som en kunde

 • Vi taler din sak

  Vi taler din sak! Regnskap Norge skal være regnskapsbransjens viktigste talerør. Dette operasjonaliserer seg i høringsarbeid og dialog med offentlige myndigheter og samarbeidspartnere. I tillegg

 • Kriminalitetsforsikring

  Kriminalitetsforsikring Forsikring Forsikringen beskytter dersom en ansatt eller vikar har gjort seg skyldig i underslag, tyveri, bedrageri eller utroskap, jfr. straffelovens § 255-258, 270-271

 • Pensjon

  Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Storebrand Med innføringen av obligatorisk tjenestepensjon skal alle bedrifter etablere pensjonsordning for sine ansatte etter gitte regler. Medlemsbedrifter kan

 • Digitale verktøy

 • Hotellavtaler

 • Regnskap Norge Avstemming

  Regnskap Norge Avstemming er en programvareløsning som forenkler og automatiserer avstemmingsarbeidet, slik at du reduserer tidsbruken betraktelig. Programmet henter nødvendige data fra ditt