• Forskrift fastsatt om unntak fra reglene om beskatning av lån fra selskap til personlig aksjonær

  Forskrift fastsatt om unntak fra reglene om beskatning av lån fra selskap til personlig aksjonær Unntakene utvides med blant annet kreditt under kr 100.000, dersom kreditten innfris innen 60

 • Profesjonsansvarsforsikring

  Profesjonsansvarsforsikring Forsikring Profesjonsansvarsforsikring (formueskadeforsikring) beskytter dersom du som regnskapsfører holdes erstatningsansvarlig for et økonomisk tap som en kunde

 • Vi taler din sak

  Vi taler din sak! Regnskap Norge skal være regnskapsbransjens viktigste talerør. Dette operasjonaliserer seg i høringsarbeid og dialog med offentlige myndigheter og samarbeidspartnere. I tillegg

 • Kriminalitetsforsikring

  Kriminalitetsforsikring Forsikring Forsikringen beskytter dersom en ansatt eller vikar har gjort seg skyldig i underslag, tyveri, bedrageri eller utroskap, jfr. straffelovens § 255-258, 270-271

 • A-Melding Desember

  A-Melding.. A-meldingen skal som hovedregel sendes elektronisk. Gjennom lønnssystem I mange lønnssystemer vil det være en prosess for innsending av A-meldingen. Laste opp fil i Altinn Noen

 • A-melding januar

  A-melding januar A-meldingen skal som hovedregel sendes elektronisk. Gjennom lønnssystem I mange lønnssystemer vil det være en prosess for innsending av A-meldingen. Laste opp fil i Altinn Noen

 • Arbeidsgiveravgift og skattetrekk- 2. termin

  Arbeidsgiveravgift og skattetrekk Frist 15.05.17 Frist for betaling. Hvis fristen for betaling faller på lørdag, søndag eller helligdag, forskyves fristen både for selve oppgaven og betalingen

 • Forskuddsskatt upersonlig skattyter (1. termin)

  Forskuddsskatt upersonlig skattyter (1. termin) Forskuddsskatten forfaller til betaling i to like terminer.(15.02 og 15.04). Forskuddsskatten betales til skatteoppkreveren i kontorkommunen. Hver

 • Merverdiavgiftsoppgave primærnæring

  Merverdiavgiftsoppgave primærnæring Oppgaven skal leveres av skattyter som er registrert merverdiavgiftspliktig innen primærnæring (jord- skogbruk med binæringer og fiske).

 • Mva-melding 1. termin

  Mva-melding Frist for levering og betaling. Det er pliktig å levere mva-meldingen elektronisk. Fra 2017 erstattes omsetningsoppgaven av mva-meldingen. Merverdiavgift ved import av varer skal