• Fagdager Bergen 1

  Fagdager Bergen 1

 • Fagdager Ålesund

  Fagdager Ålesund

 • Fagdager Trondheim 2

  Fagdager Trondheim 2

 • Fagdager Oslo 3

  Fagdager Oslo 3

 • Grunnopplæring

  Grunnopplæringspakken inneholder hele 17 korte nettkurs innenfor varierte emner som lønn, skatt, regnskapsforståelse, mva, kvalitetskontroll, risikostyringsforskriften m.m.

 • Årsoppgjør for AS

  Pakken består av tre halvdags nettkurs og passer for deg som ønsker å få en god faglig plattform for årsoppgjørsarbeidet

  Spar kr 500,- ved å kjøpe dine årsoppgjørskurs samlet. I pakken

 • Utsatt årsregnskapsfrist er vedtatt

  Årsregnskapsfristen er utsatt med to måneder, til 31. august. Fristen for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte er utsatt tilsvarende. Utsettelsen er gitt i en midlertidig lov som trer i

 • God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner er oppdatert

  Standarden er endret som følge av endringer i likestillings- og diskrimineringsloven, som påvirker årsberetninger som utarbeides etter 1. januar 2020. Norsk RegnskapsStiftelse skriver følgende i

 • Bærekraftstandarden TCFD – hva betyr den for regnskapsføreren

  Etterspørselen etter virksomhetenes klimainformasjon er økende, og det er naturlig at regnskapsførere behandler tallmaterialet i rapporteringen. Et initiativ for å bedre måling og rapportering av

 • Årsoppgjøret for 2019 - sjekkliste til kundene

  Hvordan kan man tilrettelegge for at den mest hektiske tiden skal bli så god som mulig? God planlegging er en nøkkel. Det å arbeide systematisk med en årsoppgjørsplan gir et godt grunnlag for å