• Fagdager Hamar

  2017150 Velkommen til Regnskap Norges Fagdager på Hamar høsten 2017 på Scandic Hotel 09:00 16:00

 • Fagdager Kristiansand

  2017170 Velkommen til Regnskap Norges Fagdager i Kristiansand høsten 2017 09:00 16:00

 • Fagdager Bergen 1

  2017120 Velkommen til Regnskap Norges Fagdager i Bergen høsten 2017 på Scandic Bergen City 09:00 16:00

 • Temadager Oslo 2016

  2016800 Velkommen til våre Temadager, hvor du kan skreddersy kursdagen etter ditt eget behov. Hver kursdag består av to korte kurs, ett på morgenen og ett på ettermiddagen - du står dermed fritt

 • Kundemøter

  Kundemøter - utnytt innsikt og trender i verdiskapning for kundene Regnskapsførers kompetanse er en av nøklene til suksess i næringslivet. Ved å kommunisere gode og vel gjennomarbeidede økonomiske

 • Bestillingsskjema

  Merk at KS Komplett selges primært kun til bedriftsmarkedet og faktura stilles til virksomheten.  Dette gjelder både medlemsbyråer og ikke medlemmer.  De som har personlig medlemskap i Regnskap

 • Innhold

  Innhold i produktet Tilbake til produktet KS Komplett omhandler følgende områder: Generelt om kvalitetssikringspolitikk Oppdragsutførelse Personell Økonomi HMS Utvikling Sikkerhet Interne rutiner

 • Høyesterett avviser fradragsrett for kildeskatt på utbytte omfattet av fritaksmetoden

  I en dom avsagt av Høyesterett slås det fast at kildeskatt som selskaper betaler på utbytte fra aksjer omfattet av fritaksmetoden ikke gir fradragsrett i norsk inntekt. Høyesterett avsa den 6.

 • Private formuesgoder i aksjeselskaper – særlig om fritidsboliger, fritidsbåter og bobiler

 • Bindende forhåndsuttalelse - spørsmål om uttaksbeskatning ved generasjonsskifte

  Skattedirektoratet har i en bindende forhåndsuttalelse konkludert med at det ikke medfører uttaksbeskatning for giver i et tilfelle der en far i forbindelse med generasjonsskifte overdro