• Endringer i kravet til aksjekapital - kr 30 000

  I innstilling datert 15.11.2011 foreslår Justiskomiteen blant annet å redusere kravet til minste aksjekapital fra kr 100 000 til kr 30 000. Forslaget vil bli vedtatt fordi det er et bredt flertall

 • Kan det åpnes konkurs i et NUF?

  I NUF som anses for å ha sitt hovedforretningssted i Norge kan det åpnes konkurs. Selv om NUFet er registrert i foretaksregisteret og har et norsk organisasjonsnummer er avdelingen av det

 • Stor vilje i næringslivet til å innrapportere økonomisk kriminalitet

  I undersøkelse på oppdrag av NARF fremkommer at én av tolv bedrifter ble utsatt for økonomisk kriminalitet i løpet av det siste året. Undersøkelsen er utført av Synovate, og hadde 1531 respondenter

 • Tøff jakt på kapital for gründere og SMB

  På de følgende sidene presenterer vi både offentlige og private aktører som kan bistå både gründere og etablerte SMB-bedrifter. Virkemiddelapparatet spenner vidt, men når det kommer til finansiell

 • Effektiv økonomistyring - viktig for SMB-bedrifter som vil overleve i nedgangstider

  Med unntak av et par år hvor Norge fikk føle ringvirkningene av den internasjonale finanskrisen for fem-seks år siden, har norske bedrifter kunnet nyte godt av en lang høykonjunktur. Nå spår flere

 • Effekter av lederatferd (1 av 2)

  Utredningen om hvordan ledere i et representativt utvalg av mellomstore regnskapsbedrifter påvirker bedriftens ytelser. Den er et resultat av samarbeidet mellom Regnskap Norge og NHH og FOCUS

 • Merkevarenes nye slagmark

  Her følger en artikkel fra Brandlab AS - et konsulentselskap innen merkevare og kommunikasjon, som har bistått Regnskap Norge ifm. merkevarestrategi og ny visuell profil. Artikkelen er skrevet av

 • – Kunder i dag forventer mer av regnskapsføreren sin

  Hvor mye skal man egentlig kreve av regnskapsføreren sin? Ganske mye, ifølge økonomisjef Cecilie Kronstad Hansen i Tun Media. For henne har det blitt alfa og omega at regnskapsfører Ingeborg

 • Standard dataformat endelig klar i første versjon

  Regnskap Norge har siden 2010 jobbet med å få på plass et standard dataformat i Norge. Nå er første versjon klar. Regnskap Norge IT-forum har i samarbeid med systemleverandører og

 • Prising av teknologi til kunde

  Hvordan skal teknologikomponenten av leveransen faktureres? Det er ulik grad av bevissthet rundt viderefakturering av IT-kostnader i bransjen. Vi vet at mange fremdeles fakturerer timer x timesats,